Pogledajte sve kategorije

Noseći ram: 235 x 380mm / Visina ručke: 960 mm