Garancija na proizvod

Roba u ponudi Trgošped d.o.o. webshop-a baucentar.ba posjeduje garanciju za robu koja podliježe toj vrsti zaštite potršača, a u skladu sa Zakonskim propisima. Pravo na korištenje garancije ostvaruje se uz predočenje računa i garantnog lista. Kupac je dužan čuvati garantni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja garancije.

U slučaju kada se radi o kvarovima unutar garantnog roka, garanciju ostvaruje svaki kupac proizvoda na baucentar.ba . Garanciju popunjava i ovjerava ovlašteni prodavač i šalje uz fiskalni račun zajedno sa proizvodom na kućnu adresu. Garantni rok kupljenog proizvoda počinje danom prodaje proizvoda, te je u svrhu ostvarivanja prava na garanciju potreban uredno popunjen garantni list (sa datumom prodaje, potpisom i pečatom prodavača), originalni fiskalni račun i traje onoliko koliko je naznačeno na garantnom listu.

Nevažeća garancija je ukoliko je proizvod fizički oštećen od strane kupca ili ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstava za upotrebu datog proizvoda, također garancija je nevažeća ako su na proizvodu vršene izmjene od strane neovlaštenog servisa ili lica. Garancija ne vrijedi ako su se proizvod koristio na otvorenom u vlažnom okruženju (isključujući određene proizvode koji su namijenjeni za vanjsku upotrebu) ili ako se proizvodi nisu koristili u kućanstvu (osim ako nije navedeno drugačije).

Proizvod slati isključivo na adresu ovlaštenog servisa koja je upisana na garantnom listu. Pri slanju proizvoda na adresu ovlaštenog servisa, obavezno obavijestiti tim www.baucentar.ba putem mail-a [email protected]. U slučaju slanja proizvoda u neovlašteni servis kupac gubi garanciju kupljenog proizvoda.

Provjera reklamacije se obavlja u najkraćem roku. Ovlašteni servis u određenom roku za taj uređaj donosi odluku da li će se kupcu dati novi proizvod ili će se izvršiti povrat novca.