O nama

20. jula 1990. godine osniva se proizvodno, trgovinsko i transportno društvo Trgošped d.o.o. Kakanj, sa sjedištem u Kaknju, ulica Branilaca bb. Osnovne djelatnosti Trgošpeda su izgradnja i održavanje puteva, maloprodaja i veleprodaja građevinskih materijala, nafte i naftnih derivata, te transport roba.

Osnivanjem građevinske operative 1998. godine firma stječe iskustvo i u obavljanju svih građevinskih radova uključujući izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju saobraćajnica, sanaciju klizišta, izgradnju poslovnih objekata, izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju mostova, te izvođenje rudarskih radova. Društvo posjeduje certifikat ISO 9001:2008, odobrenje za izvođenje rudarskih radova, licencu B za redovno održavanje, licencu za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza, ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja (niskogradnja i visokogradnja), licencu za transport naftnih derivata. Kamenolom Borovička stijena počinje sa radom 2003. godine što omogućava proizvodnju tehničkog kamena, betona i asfalta.

2011. godine otvoren je Baucentar, maloprodaja sa širokom ponudom građevinskog materijala u sklopu koje se nalazi i nova benzinska pumpa. U krugu Baucentra, 2013. godine otvoren je Vrtni centar, koji predstavlja jedinstveno mjesto u gradu za hobiste i profesionalce u poljoprivredi. U junu je otvorena i treća benzinska pumpa u ulici Branilaca u Kaknju.

S vremenom, društvo je razvilo i zavidan vozni park te posjeduje utovarivače, bagere, kombinovane mašine, buldoždere, grejdere, valjke, finišere, kamione, dampere, miksere, labudice, cisterne za cement, gorivo i bitumen, kran i sl.

Danas Trgošped ima 189 stalno zaposlenih radnika i ima tendenciju stalnog rasta.