Pogledajte sve kategorije
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

FitoFert 1/1 Aminoflex

Univerzalni biostimulator

Dodatne informacije

Proizvođač

Tip

Pakovanje

1 L

Primjena

Folijarno konc. 0,2% – 0,3%,
odnosno količinom 2 do 3 lit/ha uz utrošak 1000 lit vode
Fertigaciono u količinama 5 do 10 lit/ha, tretmanima u vreme stresa.

11,50 KM

FitoFert AMINOFLEX je specijalizovano biostimulativno đubrivo na bazi slobodnih amino-kiselina. Koristi se u ranim fazama razvoja, kao i u stresnim uslovima (hladnoća, visoka temperatura, oštećenja). Karakteriše ga izuzetna antistres aktivnost, kao i stimulacija aktivnosti enzima i regulacija ishrane bilja. Amino-kiseline sadržane u preparatu uspešno utiču na prevazilaženje uslova stresa. Produkcija amino-kiselina u stresnim uslovima je znatno manja, tako da se primenom Aminoflexa nadoknađuje njihov nedostatak. Pored toga, amino-kiseline učestvuju u izgradnji ćelijskih struktura, sintezi hlorofila, otvaranju stoma, oplodnji i mnogobrojnim enzimskim procesima.