Pogledajte sve kategorije
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

FitoFert Kristal 4:10:40

FITOFERT KRISTAL 4:10:40+3MgO+ME ima visok sadržaj sulfatnog kalijuma kao i nizak sadržaj azota. Stimuliše sazrevanje i pigmentaciju plodova. Zbog prisutnog sumpora ova formulacija je takođe pogodna za ishranu luka i kupusnjača. Fertigaciono se primenjuje pred početak pigmentacije a folijarno u svim slučajevima koji zahtevaju dopunsku primenu kalijuma.

Dodatne informacije

Proizvođač

Količina

9,90 KM